top of page

Een kasteel.. Een boerderij! 

De kasteelhoeve van Treignesbiedt haar bezoekers een complex van gebouwen van zeer verschillende leeftijden. De eerste steen van de boerderij-kasteel van Treignes werd aan het begin van de 16e eeuw gelegd. Aanvankelijk een eenvoudige toren ter verdediging en bevestiging van de heerschappij, bevestigen de uitbreidingen van de 17e en 18e eeuw de geleidelijke heroriëntatie van het gebouw tot een boerderij: stallen, bediendenverblijven, gezinswoning, zuivelfabriek, enz. In 1979 ondermijnde een brandstichter dit prachtige architecturale ensemble door de imposante schuur af te branden, waarvan alleen zeldzame foto's en de bewaard gebleven ruïnes het collectieve geheugen kunnen bewaren. In 1983 werd het gebouw gekocht door deVrije Universiteit Brusselinstalleren wat na 10 jaar restauratiewerk zal worden,het Viroin Ecomuseum. 

Sinds 1983 zijn de gebouwen, net als het omliggende groen, geclassificeerd alserfgoed van Wallonië.

bottom of page